Dự án xiển dương Đạo Phật trên internet
Bảo trợ bởi Ban TTTT Trung ương Giáo hội PGVN

Dự án xiển dương Đạo Phật trên internet
Bảo trợ bởi Ban TTTT Trung ương Giáo hội PGVN

Các tác phẩm kinh điển

Tuyển tập thông tin về các ngôi chùa Việt, các nghi lễ thờ cúng, tông phái Phật Giáo cùng nhiều thông tin hữu ích khác về Phật giáo Việt Nam và thế giới

Lễ chùa trực tuyến

Một lòng tin, hạnh, nguyện hướng về đức phật và bồ tát

Phương tiện trang nghiêm để quý Phật tử thắp hương lễ Phật & Bồ Tát, tụng Kinh và niệm Phật khi chưa có điều kiện đến chiêm bái thực sự ở ngôi chùa ngoài đời.

Thắp hương tại đây

Phòng chánh niệm

Tuyển tập thông tin về các ngôi chùa Việt, các nghi lễ thờ cúng, tông phái Phật Giáo cùng nhiều thông tin hữu ích khác về Phật giáo Việt Nam và thế giới