Truyện Phật Giáo

Trong bất cứ nền văn hóa nào trên thế giới cũng đều có sự hiện diện từ rất sớm của những câu chuyện cổ, mà phần lớn là dưới hình thức truyền khẩu, được những người thuộc tầng lớp bình dân kể cho nhau nghe qua từng thế hệ tiếp nối nhau.

Những tác phẩm mới cập nhật

Tháng ngày hạnh phúc

Tháng ngày hạnh phúc

Vũ Thị Huyền Trang

Con thằn lằn chọn nghiệp

Con thằn lằn chọn nghiệp

Hồ Hữu Tường

Chị Hai

Chị Hai

Y Nguyên

Tên ăn trộm

Tên ăn trộm

Minh Đức Triều Tâm Ảnh

Tiểu Bạch

Tiểu Bạch

Tiểu Lục Thần Phong