Truyện Phật Giáo

Trong bất cứ nền văn hóa nào trên thế giới cũng đều có sự hiện diện từ rất sớm của những câu chuyện cổ, mà phần lớn là dưới hình thức truyền khẩu, được những người thuộc tầng lớp bình dân kể cho nhau nghe qua từng thế hệ tiếp nối nhau.

Kinh Phật

Kinh phật 4 vô cấu tính

2023-09-30 10:19:00  1

kinh phat 3 phẩm yếm xả

2023-09-30 10:17:56  1

kinh phat 2 Phẩm báo ân

2023-09-30 10:12:28  1

kinh phat 1

2023-09-30 10:11:00  1

Các tác phẩm khác