test6

(Nam Explus)

Hang đá bao gồm khoảng 1350 hang động và đền, dày đặc các bức tượng ở mọi kích cỡ và hình dáng, từ 1 inch đến bức tượng Phật lớn nhất cao 17m. Có khoảng 100.000 bức tượng chạm khắc trên các vách đá vôi cứng. Trải dài 1km dọc theo hai bờ sông, hang đá Long Môn là một trong những đại diện tốt nhất cho nghệ thuật Phật giáo Trung Hoa.