Truyện Phật Giáo

Trong bất cứ nền văn hóa nào trên thế giới cũng đều có sự hiện diện từ rất sớm của những câu chuyện cổ, mà phần lớn là dưới hình thức truyền khẩu, được những người thuộc tầng lớp bình dân kể cho nhau nghe qua từng thế hệ tiếp nối nhau.

Đạo Phật trong trái tim tôi

Mối nhân duyên với đạo Phật

2022-12-07 17:00:00  1

“Khổ qua” hay “khổ quá”?

2022-12-07 11:30:00  1

Gặt quả lành từ những nhân rất nhỏ!

Trần Thị Mỹ Linh

2022-12-07 08:08:00  1

Các tác phẩm khác

kinh dai thua 3

kinh dai thua 3

Trần Thị Mỹ Linh

kinh dai thua 2

kinh dai thua 2

Trần Thị Mỹ Linh

kinh dai thua 1

kinh dai thua 1

Trần Thị Mỹ Linh

Kinh phật 4 vô cấu tính

Kinh phật 4 vô cấu tính

Trần Thị Mỹ Linh

kinh phat 3 phẩm yếm xả

kinh phat 3 phẩm yếm xả

Trần Thị Mỹ Linh

kinh phat 2 Phẩm báo ân

kinh phat 2 Phẩm báo ân

Trần Thị Mỹ Linh

kinh phat 1

kinh phat 1

Trần Thị Mỹ Linh

test6

test6

Trần Thị Mỹ Linh