Dự án xiển dương Đạo Phật trên internet
Bảo trợ bởi Ban TTTT Trung ương Giáo hội PGVN

Dự án xiển dương Đạo Phật trên internet
Bảo trợ bởi Ban TTTT Trung ương Giáo hội PGVN

TAM TẠNG KINH ĐIỂN

Toàn bộ Giáo Pháp chứa đựng Những Lời Dạy của Đức Phật do chính Đức Phật nói ra hơn 45 năm, từ sau khi Người Giác Ngộ thành đạo cho đến khi nhập Niết-bàn.

TAM TẠNG KINH ĐIỂN

Toàn bộ Giáo Pháp chứa đựng Những Lời Dạy của Đức Phật do chính Đức Phật nói ra hơn 45 năm, từ sau khi Người Giác Ngộ thành đạo cho đến khi nhập Niết-bàn.

Lễ chùa trực tuyến

Một lòng tin, hạnh, nguyện hướng về đức phật và bồ tát

Phương tiện trang nghiêm để quý Phật tử thắp hương lễ Phật & Bồ Tát, tụng Kinh và niệm Phật khi chưa có điều kiện đến chiêm bái thực sự ở ngôi chùa ngoài đời.

Thắp hương tại đây

Kho tàng phật giáo

Tuyển tập thông tin về các ngôi chùa Việt, các nghi lễ thờ cúng, tông phái Phật Giáo cùng nhiều thông tin hữu ích khác về Phật giáo Việt Nam và thế giới

Phòng chánh niệm

Không gian thanh tịnh dành cho quý Phật tử thực hành Tứ niệm xứ với nhiệt tâm, tỉnh giác và chánh niệm, bỏ đi mọi tham ái và ưu tư dành cho đời

Chuông chùa
Nhạc thiền
Kinh phật
Tiếng mõ

Kinh Phổ Môn

HT. Thích Trí Tịnh

12/11/22  100.000

Kinh Dược Sư

HT. Thích Huyền Dung

12/11/22  10.000

Kinh Vô Lượng Thộ

HT. Thích Đức Niệm & Cư sĩ Minh Chánh

12/11/22  10.000

Kinh Thủ Lăng Nghiêm

Cư Sĩ Tâm Minh Lê Đình Thám

12/11/22  10.000

Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật

Đoàn Trung Còn - Nguyễn Minh Tiến

12/11/22  20.000

Kinh Tứ Niệm Xứ

HT. Thích Minh Châu

12/11/22  20.000

Kinh Thiện Ác Nhân Quả

Thích Trung Quán

12/11/22  20.000

Kinh Dược Sư

HT. Thích Huyền Dung

12/11/22  20.000
Nghe nhiều hơn tại đây